Yükleniyor...

HAKKIMIZDA

Anasayfa / HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

MİSYON
Sosyal tesisler, parklar, matbaa ve diğer birimlerimizle insan odaklı, gelişen ve güncel müşteri isteklerini aşan, kolay ulaşılabilir, sürdürülebilir, güvenilir ürün ve hizmetler sunan bir Belediye İktisadi Teşekkülü olmak.


VİZYON
Yerel ve ulusal bazda kendi hizmet alanlarında öncü bir Belediye İktisadi Teşekkülü olmak.


DEĞER ÖNERMESİ
"İnsan Odaklı, Güncel Beklentilere Cevap Veren, Kolay Ulaşılabilir, Sürdürülebilir, Güvenilirlik."


ETİK İLKELERİ

Nezaket ve saygı

Ayrımcılık yapmamak

Dürüstlük ve tarafsızlık

Halka hizmet bilinci

Hesap verme sorumluluğu

Hizmet standartlarına uymak

Saydamlık ve katılımcılık

Hediye almamak

Amaç ve misyona bağlılık

Çıkar çatışmasından kaçınmak

Saygınlık ve güven

Kamu mallarını korumak

Doğruluk

İmtiyazsız kamu hizmeti

Savurganlıktan kaçınmak


YÖNETİM İLKELERİ

Adalet

Tarafsızlık

Dürüstlük

Saydamlık

Hesap verilebilirlik

Kamu yararını gözetmek


DEĞERLERİMİZ

İnsan Odaklılık

Güncel müşteri isteklerini karşılamak

Kolay ulaşılabilirlik

Güvenilir ürün ve hizmetler

Sürdürülebilirlik


POLİTİKALARIMIZ

Kalite politikamız

Gıda politikamız

Çevre politikamız

İş sağlığı ve güvenliği politikamız

Müşteri memnuniyeti politikamız